Muziek Collectief Maartensdijk

Groene Kernen

Maartensdijk

- Algemene voorwaarden

kunst & Genoegen Maartensdijk

- Instrumenten Fonds 2018


- Facebook

- Algemene voorwaarden

KunstenHuis De Bilt - Zeist

- Copyright ©

- Privacy

- Facebook

Docenten

Muzieklessen

Over ons

Start

Contact

Tarieven

- Spelregels muzieklessen

- Instrumentenfonds 2017

Muziekles methodiek

Inschrijven Kunst & Genoegen

Muziek Collectief Maartensdijk

Open dag


Inschrijven KunstenHuis

Algemeen

Muziek

Collectief

Maartensdijk

Het Muziek Collectief Maartensdijk verbindt alle mensen uit Maartensdijk en omgeving door ervoor te zorgen dat zij in aanraking kunnen komen met Muziek. Door het actief beoefenen van muziek of door een muzikale en culturele activiteiten te bezoeken.

Missie

Muziek Collectief Maartensdijk streeft naar een samenhangend pakket van activiteiten, projecten en cursussen op het gebied van muziekeducatie. Daarnaast staat innovatie hoog op de agenda. Belangrijkste focus ligt op muziekeducatie In Maartensdijk.

Alle lessen gaan deel uitmaken van doorlopende leerlijnen. Er ontstaat samenhang tussen algemeen muzikale vorming en instrumentaal muziekonderwijs en tussen binnenschoolse lessen en het buitenschoolse vervolgaanbod. Hierbij wordt het experiment niet geschuwd en wordt samenwerking gezocht met andere partijen in de lokale muziekcultuur (orkesten, koren, bands).

Het Muziek Collectief Maartensdijk levert hiermee een belangrijke bijdrage aan cultuurparticipatie van de inwoners en aan de vitaliteit en kwaliteit van de muziekcultuur in de Groenekern van Gemeente De Bilt.


Samen en spelen zijn de sleutelwoorden voor het muziekonderwijs van het Muziek Collectief Maartensdijk


Visie

Muziek is voor iedereen. Muziek ontroert, beweegt, verbindt, verwondert. Muziek draagt bij aan de ontwikkeling van sociale, emotionele en cognitieve vaardigheden. Ook stimuleert muziekbeoefening de creativiteit en verbeeldingskracht. Daarom wil het Muziek Collectief Maartensdijk (MCM) kinderen, jongeren en ook volwassenen ertoe verleiden zelf muziek te maken.