Muziek Collectief Maartensdijk

Groene Kernen

Maartensdijk

- Algemene voorwaarden

kunst & Genoegen Maartensdijk

- Instrumenten Fonds 2018


- Facebook

- Algemene voorwaarden

KunstenHuis De Bilt - Zeist

- Copyright ©

- Privacy

- Facebook

Docenten

Muzieklessen

Over ons

Start

Contact

Tarieven

- Spelregels muzieklessen

- Instrumentenfonds 2017

Muziekles methodiek

Inschrijven Kunst & Genoegen

Muziek Collectief Maartensdijk

Open dag


Inschrijven KunstenHuis

Algemeen

Copyright ©

© Copyright Muziek Collectief Maartensdijk 2018. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (muziek-collectief-maartensdijk.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Muziek Collectief Maartensdijk of zijn gelicenceerd aan het Muziek Collectief Maartensdijk.


Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Muziek Collectief Maartensdijk of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.


Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright Muziek Collectief Maartensdijk”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.


Muziek Collectief Maartensdijk voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.